Začínáme s PowerShell

Co je to ten PowerShell se kterým machruje váš ajťák?

PowerShell je interaktivní konzolové rozhraní a skriptovací jazyk vyvinutý společností Microsoft pro správu a automatizaci úloh v operačním systému Windows a dalších produktech Microsoftu. PowerShell umožňuje správcům a vývojářům psát skripty a příkazy pro správu počítačových systémů a automatizaci opakujících se úloh. PowerShell je výkonný a flexibilní nástroj, který může být použit pro mnoho různých úloh, včetně správy souborů, správy služeb, správy uživatelů a skriptování úloh při správě serverů. PowerShell také podporuje použití modulů a rozšíření pro rozšíření jeho funkcionality. PowerShell je standardním součástí operačního systému Windows od verze Windows 7 a je k dispozici ke stažení pro starší verze systému Windows.

Pokud chcete začít používat PowerShell ve Windows, můžete postupovat následovně:

 1. Otevřete Start menu a napište "PowerShell" do vyhledávacího pole.
 2. Klepněte na položku "Windows PowerShell" nebo "Windows PowerShell ISE", aby se otevřelo okno PowerShellu.
 3. PowerShell ISE (Integrated Scripting Environment) poskytuje více funkcí pro psaní a spouštění skriptů, včetně syntaxového zvýrazňování, automatického doplňování a debugování skriptů. Pokud se chcete naučit PowerShell, PowerShell ISE může být užitečnější.
 4. Pokud nevíte, jak začít, zkuste napsat nějaké základní příkazy, jako například "Get-Process" nebo "Get-ChildItem", abyste viděli, jak funguje PowerShell.
 5. Chcete-li se dozvědět více o PowerShellu, můžete použít online dokumentaci nebo přímo v PowerShellu zadat příkaz "Get-Help" následovaný názvem příkazu, o kterém chcete získat informace.
 6. Pokud chcete psát vlastní skripty v PowerShellu, můžete použít textový editor jako Notepad nebo nějaký specializovaný editor jako Visual Studio Code s rozšířením PowerShell.

Zde jsou některé základní příkazy, které můžete v PowerShell použít:

 1. Get-Command
  Tento příkaz zobrazuje seznam všech dostupných příkazů v PowerShell.
 2. Get-Help
  Tento příkaz poskytuje nápovědu k určitému příkazu, modulu nebo tématu.
 3. Get-Process
  Tento příkaz zobrazuje seznam všech běžících procesů v počítači.
 4. Get-ChildItem
  Tento příkaz zobrazuje seznam souborů a složek v zadané cestě.
 5. Set-Location
  Tento příkaz nastavuje aktuální pracovní adresář v PowerShell.
 6. New-Item
  Tento příkaz vytváří nový soubor nebo složku v určené cestě.
 7. Remove-Item
  Tento příkaz odstraňuje soubor nebo složku v určené cestě.
 8. Get-Service
  Tento příkaz zobrazuje seznam všech služeb, které běží v počítači.
 9. Stop-Service
  Tento příkaz zastaví běh určité služby.
 10. Restart-Computer
  Tento příkaz restartuje počítač.
 11. Get-Content
  Tento příkaz zobrazuje obsah souboru.
 12. Out-File
  Tento příkaz zapisuje výstup z příkazu do souboru.
 13. Write-Output
  Tento příkaz vypisuje text na konzoli.
 14. Clear-Host
  Tento příkaz vymaže obsah konzole PowerShell.
 15. Exit
  Tento příkaz ukončí konzoli PowerShell.

Pikračujte na: PowerShell: Moderní nástroj pro správu IT

Loading