Modifikárory PLA

Lepší PLA znamená aditiva. Nedávno jsem narazil na zajímaví druh pla jednalo se o PLA HT 110 a zaujaly mě jeho vlastnosti. Pojďme se podívat na to, jak takové PLA pravděpodobně vzniká. Pravděpodobně protože nám nikdo svůj recept neposkytne z důvodů utajení know-how.

Existuje několik aditiv, která se mohou přidávat do PLA (polymerní kyseliny mléčné) s cílem zvýšit jeho pevnost. Některá z nejčastěji používaných aditiv jsou:

 • Vlákna - Přidání vláken jako skelných vláken, uhlíkových vláken nebo kevlaru může výrazně zvýšit pevnost a tvrdost PLA.
 • Nanovlákna - Přidání nanovláken jako jsou například nanovlákna oxidu křemičitého (SiO2) mohou zlepšit vlastnosti PLA.
 • Plniva - Přidání plniv jako jsou například křemičitý písek nebo hliníkový prášek mohou také zlepšit pevnost PLA.
 • Adhezivní zesilovače - Přidání adhezivních zesilovačů jako jsou například kyanoakryláty mohou také zlepšit pevnost PLA.
 • Modifikátory - Přidání modifikátorů jako jsou například elastomery nebo vylepšovače tvrdosti může také zlepšit pevnost PLA.

Vlákna
Přidání vláken do PLA může zlepšit jeho pevnost, tuhost a odolnost proti nárazu. Některé z konkrétních vláken, které se používají pro PLA, jsou:

 • Skelná vlákna - Přidání skelných vláken do PLA může zvýšit jeho pevnost, tuhost a odolnost proti nárazu.
 • Uhlíková vlákna - Přidání uhlíkových vláken do PLA může zvýšit jeho tuhost a pevnost a také zlepšit jeho odolnost proti vysokým teplotám.
 • Aramidová vlákna - Přidání aramidových vláken do PLA může zlepšit jeho odolnost proti nárazu a trhlinám.
 • Kevlarová vlákna - Přidání kevlarových vláken do PLA může zlepšit jeho pevnost a odolnost proti nárazu.
 • Konopné vlákna - Přidání konopí, lnu nebo jiných rostlinných vláken může zlepšit estetický vzhled PLA a přidat mu přirozený vzhled.

Je důležité si uvědomit, že přidání vláken může ovlivnit další vlastnosti PLA, jako je například tavení a zpracovatelnost. Proto je důležité používat vlákna s opatrností a podle doporučení výrobce.

Nanovlákna

Přidání nanovláken do PLA může zlepšit jeho vlastnosti, jako je pevnost, tuhost, tepelná stabilita a odolnost proti opotřebení. Konkrétní nanovlákna, která se používají pro PLA, jsou například nanovlákna oxidu křemičitého, nanovlákna uhličitanu nebo nanovlákna oxidu hliníku.

 • Nanovlákna oxidu křemičitého - Přidání těchto nanovláken může zlepšit tuhost a pevnost PLA a také zlepšit jeho tepelnou stabilitu.
 • Nanovlákna uhličitanu - Přidání těchto nanovláken může zlepšit pevnost a tuhost PLA a také zlepšit jeho odolnost proti opotřebení.
 • Nanovlákna oxidu hliníku - Přidání těchto nanovláken může zlepšit tepelnou vodivost a odolnost proti opotřebení PLA.
 • Nanovlákna oxidu titaničitého - Přidání těchto nanovláken může zlepšit odolnost proti UV záření, tepelnou stabilitu a pevnost PLA.
 • Nanovlákna grafitu - Přidání těchto nanovláken může zlepšit tepelnou vodivost a elektrostatické vlastnosti PLA.

Plniva

Plniva se používají k zlepšení vlastností PLA, jako je například pevnost a tuhost. Konkrétní plniva, která se používají pro PLA, jsou například skelná vlákna, uhlíková vlákna nebo aramidová vlákna.

 • Skelná vlákna - jsou plnivy, které se používají k zlepšení pevnostních vlastností PLA materiálu. Tyto vlákna jsou velmi tenká a lehká, ale zároveň velmi pevná. Přidání skelných vláken do PLA materiálu zvyšuje jeho pevnost a tuhost.
 • Uhlíková vlákna - jsou další plniva, která se používají k posílení pevnostních vlastností PLA materiálu. Tyto vlákna jsou velmi pevná a odolná proti vysokým teplotám. Přidání uhlíkových vláken do PLA materiálu zvyšuje jeho pevnost, tuhost a odolnost proti vysokým teplotám.
 • Kovová plniva - jsou plnivy, které se používají k posílení vlastností PLA materiálu, jako jsou pevnost a tepelná vodivost. Kovová plniva se vyrábějí ze slitin, jako jsou hliník, měď nebo železo. Přidání kovových plniv do PLA materiálu zvyšuje jeho pevnost, tuhost a tepelnou vodivost. Tento materiál se obvykle používá pro výrobu dílů, které musí odolávat vysokým teplotám a mají vysokou pevnost.
 • Dřevěná plniva  -jsou posledním typem plniv, která se používají k modifikaci vlastností PLA materiálu. Tyto plniva jsou vyrobená z dřevěného prachu a jsou používána k posílení mechanických vlastností materiálu, jako je tvrdost a pevnost. Přidání dřevěných plniv do PLA materiálu zlepšuje jeho strukturální vlastnosti a dává mu příjemnou texturu, což je ideální pro výrobu dekorativních předmětů.

Adhezivní zesilovače

Přidání adhezivních zesilovačů do PLA může zlepšit jeho pevnost a odolnost proti nárazům. Některé z konkrétních adhezivních zesilovačů, které se používají pro zpevnění PLA, jsou:

 • Kyanoakryláty - Tyto adhezivní zesilovače jsou velmi silné a mohou výrazně zvýšit pevnost PLA.
 • Epoxy pryskyřice - Tyto adhezivní zesilovače se obvykle používají pro spojování různých materiálů, ale také mohou zvýšit pevnost PLA.
 • Polyesterové pryskyřice - Tyto adhezivní zesilovače se často používají k výrobě sklolaminátů, ale mohou být také použity k posílení PLA.
 • Methakrylátové adheziva - Tyto adhezivní zesilovače se používají pro spojování různých materiálů, ale také mohou zlepšit pevnost PLA.

Je důležité si uvědomit, že použití adhezivních zesilovačů může mít vliv na vlastnosti PLA, jako je pružnost a tvarovatelnost, a mohou také ovlivnit jeho barevnost. Proto by se měly používat s opatrností a podle doporučení výrobce.

Modifikátory
Existuje mnoho různých modifikátorů, které se mohou přidávat do PLA s cílem zlepšit jeho vlastnosti. Některé z konkrétních modifikátorů, které se používají pro PLA, jsou:

 • Elastomery - Přidání elastomerů jako jsou například termoplastické elastomery (TPE) může zlepšit pružnost a ohybovou pevnost PLA.
 • Vylepšovače tvrdosti - Přidání vylepšování tvrdosti jako jsou například skelné kuličky nebo jiná plniva může zvýšit tvrdost a pevnost PLA.
 • Antioxidanty - Přidání antioxidantů jako jsou například stabilizátory uvádějící do stavu, může zlepšit odolnost PLA proti tepelnému stárnutí a oxidaci.
 • Barviva - Přidání barviv může změnit vzhled PLA, ale může také ovlivnit jeho mechanické vlastnosti.
 • Lubrikanty - Přidání lubrikantů jako jsou například oxid křemičitý nebo stearáty může snížit tření při tisku a také zlepšit proudění materiálu při vstřikování.

Je důležité si uvědomit, že přidání modifikátorů může ovlivnit další vlastnosti PLA, jako je například teplotní stabilita a zpracovatelnost. Proto je důležité používat modifikátory s opatrností a podle doporučení výrobce.

PLA HT110 je modifikovaná verze PLA s vyšší teplotní odolností, která se používá pro aplikace, které vyžadují vysokou tepelnou stabilitu. Kromě standardních aditiv, které se přidávají do PLA (např. zesilovače, plniva a modifikátory), mohou být do PLA HT110 přidávány i speciální aditiva, která zvyšují jeho teplotní odolnost.

 

Loading