PowerShell: Moderní nástroj pro správu IT

V minulém textu jsme se dozvěděli co to ten PowerShel vlastně je a nyní se na něj podíváme trosku podrobněji.

Microsoft PowerShell: Nástroj pro výkon a automatizaci

Microsoft PowerShell je výkonný nástroj pro správu a automatizaci Windows a dalších technologií, který byl poprvé vydán v roce 2006. Od té doby se stal nezbytným nástrojem pro mnoho IT profesionálů a vývojářů. PowerShell umožňuje automatizovat opakující se úkoly, rychle řešit problémy a zlepšovat efektivitu práce.

PowerShell je v podstatě příkazový řádek pro Windows, ale s několika významnými vylepšeními. Jeho syntaxe a funkce jsou navrženy tak, aby byly jednoduché pro vývojáře a IT profesionály. PowerShell používá koncept "cmdlets" (zkrácenina pro "command-lets"), což jsou malé příkazy, které slouží k řešení specifických problémů. Například cmdlet Get-Process zobrazí informace o procesech, cmdlet Set-ExecutionPolicy umožňuje změnit politiku spouštění skriptů a cmdlet New-Item vytvoří nový soubor nebo složku.

PowerShell také podporuje sestavení skriptů, což jsou série příkazů vložených do skriptovacího souboru, které mohou být spuštěny souhrnně jako celek. Tento přístup umožňuje IT profesionálům automatizovat složité procesy a snižuje riziko chyb a opakování úkonů.

PowerShell je také navržen tak, aby byl rozšířitelný. Podporuje rozhraní API a moduly, které umožňují vývojářům a IT profesionálům vytvářet vlastní cmdlets a funkcionalitu. To umožňuje rozšíření možností PowerShellu a zjednodušení vývoje a správy.

Dalším významným prvkem PowerShellu je jeho schopnost pracovat s mnoha různými technologiemi a produkty, jako jsou Windows, Office 365, Azure, Exchange, SharePoint a mnoho dalších. To umožňuje IT profesionálům automatizovat mnoho různých aspektů své práce a zlepšit efektivitu a výkon.

PowerShell také poskytuje mnoho nástrojů pro řízení a správu systému. Například PowerShell Direct umožňuje vzdáleně spustit příkazy na virtuálních strojích Hyper-V bez nutnosti síťového spojení. PowerShell Desired State Configuration (DSC) umožňuje definovat a správu, správy systémových událostí (Event Log) a vytváření záloh a obnovy dat.

V PowerShellu lze také snadno vytvářet vlastní funkce a skripty a sdílet je s ostatními uživateli. To znamená, že pokud vytvoříte funkci nebo skript, který řeší určitý problém, můžete ho sdílet s ostatními uživateli PowerShellu, kteří se mohou setkat se stejným problémem. PowerShell také umožňuje importovat různé moduly, což jsou soubory obsahující skupiny funkcí, které jsou sdruženy do logických celků a mohou být snadno použity v různých scénářích.

Další zajímavou vlastností PowerShellu je jeho podpora pro Desired State Configuration (DSC). DSC umožňuje spravovat konfiguraci systémů a aplikací v rámci celého podniku. S pomocí DSC lze definovat požadovaný stav systému a PowerShell pak zajistí, že se systém dostane do tohoto stavu, bez ohledu na to, jaký stav měl dříve.

V neposlední řadě, PowerShell umožňuje automatizovat řadu úloh, což umožňuje uživatelům ušetřit spoustu času a usnadnit práci s počítačem. Pomocí PowerShellu lze automatizovat například úkoly spojené s konfigurací síťových adaptérů, vytvářením uživatelských účtů nebo instalací a aktualizacemi softwaru.

Zde jsou některé příklady PowerShell příkazů, které můžete vyzkoušet na svém počítači doma:

 • Získání informací o systému: Použijte příkaz Get-ComputerInfo, abyste získali informace o vašem počítači, včetně operačního systému, verze, procesoru a paměti.

 • Vyhledání souborů: Použijte příkaz Get-ChildItem k vyhledání souborů na disku a použijte parametry pro filtry, jako jsou rozšíření souboru nebo datum vytvoření.

Tyto příklady jsou jen několik z mnoha možností, jak může PowerShell zjednodušit práci s vaším počítačem a IT infrastrukturou obecně.

 1. Get-Process: Tento příkaz vypíše seznam všech běžících procesů v systému.
 2. Stop-Process: Tento příkaz umožňuje ukončit běžící proces. Můžete ho specifikovat buď pomocí názvu procesu, nebo jeho ID.
 3. New-Item: Tento příkaz vytvoří nový soubor nebo složku. Můžete specifikovat jméno, cestu a typ položky (soubor nebo složka).
 4. Copy-Item: Tento příkaz zkopíruje soubor nebo složku z jednoho umístění na jiné. Můžete specifikovat zdrojovou cestu, cílovou cestu a případně další parametry.
 5. Remove-Item: Tento příkaz odstraní soubor nebo složku. Můžete specifikovat cestu k položce a případně další parametry.
 6. Test-Connection: Tento příkaz testuje připojení k určitému počítači nebo IP adrese pomocí ping. Vypíše zprávu o úspěšnosti nebo neúspěšnosti testu.
 7. Set-ExecutionPolicy: Tento příkaz umožňuje nastavit úroveň oprávnění pro spouštění skriptů v PowerShellu. Například můžete povolit spouštění pouze skriptů s digitální podpisem.
 8. Get-EventLog: Tento příkaz zobrazí záznamy z událostního protokolu systému Windows. Můžete specifikovat zdroj protokolu, typ záznamu a další parametry.
 9. Export-Csv: Tento příkaz umožňuje exportovat výstup z PowerShellu do formátu CSV. Můžete specifikovat cestu a jméno souboru a další parametry.
 10. Get-Help: Tento příkaz zobrazí nápovědu k určitému příkazu nebo funkci v PowerShellu. Můžete specifikovat jméno příkazu a případně další parametry.

Závěr
Závěrem lze konstatovat, že Microsoft PowerShell je výkonný nástroj pro správu a automatizaci IT infrastruktury. Jeho schopnost pracovat s různými datovými zdroji a programovacími jazyky usnadňuje práci administrátorům a programátorům. PowerShell nabízí i rozšíření a moduly od třetích stran, což zvyšuje jeho užitečnost a flexibilitu. V kombinaci s dalšími technologiemi, jako jsou například Azure a Windows Server, je PowerShell silným nástrojem pro řízení a automatizaci IT infrastruktury v podnikovém prostředí.

Loading