Rozdíl mezi ESP8266 a ESP32

Mnoho lidí, kteří nejsou obeznámeni s elektronikou, se často snaží rozlišit mezi ESP8266 a ESP32. Lidé mají mnoho pochybností o tom, kterou desku použít a jaký je mezi nimi rozdíl.

Jak ESP32, tak ESP8266 jsou levné SOC (Systems on Chip) založené na WiFi, dokonale vhodné pro kutilské projekty na internetu věcí. Oba mají 32bitové procesory, ESP32 je dvoujádrový 80MHz až 240MHz CPU a ESP8266 je 80MHz jednojádrový procesor. Tyto moduly jsou dodávány s GPIO, které podporují různé protokoly jako SPI, I2C, UART, ADC, DAC a PWM. ESP32 a ESP8266 pracují při 3,3V.

ESP8266

Modul ESP-12E na vývojové desce obsahuje čip ESP8266 s mikroprocesorem Tensilica Xtensa 32-bit LX106 RISC, který podporuje RTOS a pracuje na 80 až 160 MHz nastavitelné taktovací frekvenci. ESP8266 je levné, uživatelsky přívětivé zařízení pro připojení vašich IoT projektů k internetu. Nodemcu ESP8266 obsahuje Wi-Fi transceiver 802.11b/g/n HT40, který umožňuje připojení k WiFi síti a interakci s internetem, modul může fungovat jako přístupový bod (vytvoření hotspotu) i stanice (připojení k Wi-Fi), může jednoduše načíst data a odeslat je na internet, díky čemuž je internet věcí (IoT) co nejjednodušší. To rozšiřuje možnosti ESP8266 NodeMCU.

Tento modul má dostatečně výkonnou integrovanou kapacitu zpracování a úložiště, která umožňuje jeho integraci se senzory a dalšími zařízeními specifickými pro aplikace prostřednictvím jeho GPIO s minimálním vývojem předem a minimálním zatížením za běhu. 128 KB RAM a 4 MB Flash paměti (pro ukládání aplikací a dat), což je více než dost na to, aby zvládlo obrovské řetězce, které tvoří webové stránky, data JSON/XML a vše ostatní, co v dnešní době házíme do zařízení IoT.

Modul ESP8266 NodeMCU je k dispozici ve dvou variantách, kde jedna je vestavěna s můstkem CP2102 USB-UART a druhá s můstkem CH340 USB-UART.

Napájení

Deska má regulátor napětí LDO pro udržení stabilního napětí na 3,3V, zatímco provozní napětí ESP8266 je 3V až 3,6V. Když ESP8266 odebírá při RF přenosech až 80mA, dokáže spolehlivě dodat až 600mA, což by mělo být více než dostatečné. Výstup regulátoru je také vylomen na jednu ze stran desky a označen jako 3V3. Přes tento pin lze napájet externí komponenty. Integrovaný MicroB USB konektor poskytuje napájení ESP8266 NodeMCU. Pin VIN můžete použít k přímému napájení ESP8266 a jeho periferií, pokud poskytujete napájení prostřednictvím 5V zdroje.

Pro komunikaci vyžaduje ESP8266 3,3V napájecí zdroj a 3,3V logické úrovně. Piny GPIO nemají toleranci 5V.

PINOUT

Wifi modul ESP8266 má na obou stranách vývojové desky k dispozici celkem 17 GPIO pinů. Tyto piny lze přiřadit všem druhům periferních funkcí.

 

 • POWER PIN : Napájecí kolíky se skládají z jednoho kolíku VIN a tří kolíků 3,3V. Pokud máte regulovaný 5V zdroj napájení, můžete využít pin VIN k přímému napájení ESP8266 a jeho periferií. 3,3V kolíky jsou výstupy z regulátoru napětí zabudovaného do desky. Prostřednictvím těchto pinů lze napájet externí komponenty.
 • I2C kolíky : Používají se k připojení všech I2C senzorů a periferií vašeho projektu. I2C Master a Slave jsou podporovány.
 • GPIO PINY: ESP8266 NodeMCU obsahuje 17 GPIO pinů, které lze programově přiřadit různým úlohám, jako je I2C, I2S, UART, PWM, IR dálkové ovládání, LED světlo a tlačítko. Každé GPIO s digitální schopností lze naladit na vnitřní pull-up nebo pull-down, nebo příliš vysokou impedanci.
 • GROUND: Je to zemnící kolík vývojové desky ESP8266 NodeMCU.
 • ADC CHANNEL: NodeMCU má vestavěný 10bitový přesný SAR ADC. Testování napájecího napětí pinu VDD3P3 a testování vstupního napětí pinu TOUT jsou dvě funkce, které lze implementovat pomocí ADC. Nelze je implementovat současně.
 • PINY UART: NodeMCU ESP8266 obsahuje dva porty UART, UART0 a UART1, které mohou komunikovat rychlostí až 4,5 Mbps a umožňují asynchronní komunikaci (RS232 a RS485). Pro komunikaci lze použít UART0 (piny TXD0, RXD0, RST0 a CTS0). Podporuje kontrolu tekutin. Protože však UART1 (vývod TXD1) pouze přenáší data, obvykle se používá k tisku protokolů.
 • SPI PINY: ESP8266 má dvě SPI (SPI a HSPI), které lze použít v režimu slave a master.
 • PWM PINY: Na desce plošných spojů jsou čtyři kanály pulzní šířkové modulace (PWM). Výstup PWM lze programově implementovat a využít k pohonu digitálních motorů a LED. Frekvenční rozsah PWM je nastavitelný od 1000 μs do 10000 μs, tj. mezi 100 Hz a 1 kHz.
 • OVLÁDACÍ PINY: slouží k ovládání mikrokontroléru ESP8266. Mezi tyto piny patří Enable pin (EN), Reset pin (RST) a WAKE.

 

Na ESP8266 NodeMCU jsou dvě tlačítka. Tlačítko Reset, označené RST a umístěné v levém horním rohu, slouží k resetování čipu ESP8266. Tlačítko FLASH se nachází v levém dolním rohu a slouží k aktualizaci firmwaru. Na desce je také uživatelsky programovatelný LED indikátor, který je propojen s pinem D0.

ESP 32

Vývojová deska je vybavena modulem ESP-WROOM-32 obsahujícím 32bitový mikroprocesor Tensilica Xtensa Dual-Core LX6. Tento procesor je srovnatelný s ESP8266, až na to, že obsahuje dvě CPU jádra (každá z nich lze provozovat samostatně), taktovací frekvenci 80 až 240 MHz a výkon až 600 DMIPS (Dhrystone Million Instructions Per Second).

 

ESP32 integruje 802.11b/g/n HT40 Wi-Fi transceiver, který umožňuje nejen připojení k WiFi síti pro interakci s internetem, ale také vytvoření vlastní sítě, ke které se mohou přímo připojit další zařízení. WiFi Direct podporuje také ESP32, což je vhodná alternativa pro peer-to-peer připojení, která nevyžadují přístupový bod. Je jednodušší nastavit WiFi Direct a má podstatně vyšší rychlosti přenosu dat než Bluetooth. Čip také podporuje jak Bluetooth 4.0 (BLE/Bluetooth Smart), tak Bluetooth Classic (BT), díky čemuž je ještě všestrannější.

Nodemcu ESP32 je řada levných mikrokontrolérů s nízkou spotřebou energie s vestavěným ESP32 Wi-Fi a duálním Bluetooth. ESP32 je navržen pro aplikace internetu věcí s nízkou spotřebou. Jeho vysoký výpočetní výkon v kombinaci s vestavěnými funkcemi Wi-Fi, Bluetooth a Deep Sleep, 520 KB SRAM, 448 KB ROM a 4 MB Flash paměti (pro ukládání softwaru a dat) je vhodný pro většinu přenosných IoT zařízení.

 

Napájení 

Deska má regulátor napětí LDO pro udržení stabilního napětí na 3,3 V, zatímco rozsah provozního napětí Arduino ESP32 je 2,2 V až 3,6 V. Když ESP32 odebírá při RF přenosech až 250 mA, dokáže spolehlivě dodat až 600 mA, což by mělo být více než dostatečné. Výstup regulátoru je také vylomen na jednu ze stran desky a označen jako 3V3. Přes tento pin lze napájet externí komponenty. Integrovaný MicroB USB port poskytuje napájení vývojové desce ESP32. Pin VIN můžete použít k napájení ESP32 a jeho periferií přímo přes 5V externí napájení.

Pro komunikaci vyžaduje ESP32 3,3V napájení a 3,3V logické úrovně. Piny GPIO nemají toleranci 5V.

 

PINOUT

Deska ESP-32 má 48 vstupně/výstupních pinů pro všeobecné použití, z nichž pouze 25 je k dispozici jako pin headery na obou stranách desky ESP-32. Tyto piny lze přiřadit všem druhům periferních funkcí.

 

 • POWER PINS : Pin VIN a pin 3,3V jsou dva napájecí kolíky. Pokud máte řízený 5V zdroj napájení, můžete využít pin VIN k přímému napájení ESP32 a jeho periferií. Výstup palubního regulátoru napětí je připojen na pin 3,3V. Přes tento pin lze napájet externí komponenty.
 • ARDUINO PINS: hardwarové I2C a SPI piny ESP32, které můžete použít k připojení všech druhů senzorů a periferií k vašemu projektu.
 • GPIO PINY: Vývojová deska ESP32 obsahuje 25 GPIO pinů, které lze programově přiřadit různým funkcím. Každé digitálně aktivované GPIO lze nastavit na vysokou impedanci nebo interní pull-up nebo pull-down. Může být také nastaven na spouštění na hraně nebo na úrovni spouštění pro generování přerušení CPU, když je nakonfigurován jako vstup
 • GROUND: Zemnicí kolík vývojové desky ESP32.
 • ADC CHANNELS: Deska má 12bitové SAR ADC a 15 měřicích kanálů (analogové piny). Některé z těchto pinů lze využít k sestavení programovatelného zesilovače zesílení pro měření malých analogových signálů. ESP32 je také schopen měřit napětí, když je v režimu spánku.
 • DAC CHANNELS: Dva 8bitové DAC kanály v obvodu převádějí digitální signály na skutečné analogové napětí. Tento duální DAC může řídit další obvody. TouchPady Deska nabízí 9 kapacitních snímacích GPIO, které detekují kapacitní odchylky způsobené přímým kontaktem GPIO nebo blízkostí prstu nebo jiných předmětů.
 • UART PINS: Vývojová deska ESP32 obsahuje dvě rozhraní UART, UART0 a UART2, která zajišťují asynchronní komunikaci (RS232 a RS485) a IrDA rychlostí až 5 Mbps. UART poskytuje hardwarovou správu signálů CTS a RTS a také softwarové řízení toku (XON a XOFF).
 • SPI PINS: SPI Pins ESP32 obsahuje tři SPI (SPI, HSPI a VSPI) v režimu slave a master. Všechny SPI lze také použít k připojení k externí paměti Flash/SRAM a LCD.
 • ~ PWM PINY: Deska má 25 kanálů (téměř všechny GPIO piny) pinů PWM řízených řadičem Pulse Width Modulation (PWM). Výstup PWM lze použít pro řízení digitálních motorů a LED. Regulátor se skládá z PWM časovačů a PWM operátora. Každý časovač poskytuje časování v synchronní nebo nezávislé formě a každý operátor PWM generuje průběh pro jeden kanál PWM.

EN PIN: Používá se k povolení ESP32. Čip je povolen, když je vytažen HIGH. Při vytažení LOW čip pracuje na minimální výkon.

Který z nich je lepší, ESP8266 VS ESP32?

ESP8266 je velmi oblíbená a dostupná platforma pro implementaci energeticky účinných aplikací IoT, které fungují na základě připojení Wi-Fi.
Espressif ESP32 je zase relativně nové a pokročilejší řešení, kde tvůrci zvýšili rychlost Wi-Fi, přidali podporu Bluetooth 4.2 a Bluetooth Low Energy a zvýšili počet vstupů/výstupů.

ESP32 má více GPIO než ESP8266 a v kódu můžete určit, které piny se používají pro UART, I2C a SPI. To je možné díky schopnosti multiplexování čipu ESP32, který umožňuje přiřadit četné funkce jedinému kolíku. Signály PWM lze nastavit v libovolném GPIO s konfigurovatelnými frekvencemi a pracovními cykly kódu. Analogové piny jsou statické, ale ESP32 podporuje měření na 18 kanálech (analogové piny), zatímco ESP8266 Arduino má pouze jeden 10bitový ADC pin. ESP32 podporuje také dva 8bitové kanály DAC. Kromě toho ESP32 obsahuje 10 kapacitních snímacích GPIO, které detekují dotyk a lze je použít ke spouštění událostí nebo probuzení ESP32 z hlubokého spánku. ESP32 ve výchozím nastavení podporuje komunikační protokol Bluetooth, zatímco ESP8266 nikoli

Bezdrátová komunikace

Pozoruhodný rozdíl oproti ESP32 je jeho Bluetooth schopnost, která umožňuje ESP32 neomezit se pouze na Wi-Fi komunikaci, což umožňuje jeho integraci do více projektů. Podporuje klasické Bluetooth i Bluetooth Low Energy. Zatímco ESP8266 nepodporuje Bluetooth.

zpracovává se

ESP8266 má vestavěný procesor, ale kvůli multitaskingu, který je součástí aktualizace Wi-Fi stacku, většina aplikací používá samostatný mikrokontrolér pro propojení se senzory, digitální I/O a zpracování dat. Při používání ESP32 možná nebudete muset používat další mikrokontrolér, protože ESP32 má duální 32bitové mikroprocesory a poběží na breakout deskách a modulech od 160 MHz do 240 MHz. To poskytuje dostatečnou rychlost pro jakoukoli aplikaci, která vyžaduje mikrokontrolér s konektivitou.

 • ESP32 je rychlejší než ESP8266;
 • ESP32 přichází s více GPIO s více funkcemi;
 • ESP32 podporuje analogová měření na 18 kanálech (analogové piny) oproti pouze jednomu 10bitovému ADC pinu na ESP8266;
 • ESP32 podporuje Bluetooth, zatímco ESP8266 ne;
 • ESP32 je dvoujádrový a ESP8266 je jednojádrový;
 • ESP8266 je levnější než ESP32;
 • ESP8266 má širší komunitu (i když si to v tuto chvíli nemyslíme, rozdíl je tak velký);
 • U mnoha projektů IoT a Wi-Fi může ESP8266 tuto práci zvládnout za nižší cenu;
 • Obě desky lze naprogramovat pomocí Arduino IDE nebo jiných podporovaných IDE.
 • Obě desky podporují firmware MicroPython.

Zde je srovnávací tabulka pro technické specifikace ESP8266 a ESP32:

SPECIFIKACE ESP8266 ESP32
MCU Xtensa Jednojádrový 32bitový L106 Xtensa dvoujádrový 32bitový LX6 s 600 DMIPS
 Wi-Fi 802.11 b/g/n ANO, HT20 ANO, HT40
ADC 10bitový 12bitový
 Hardware/Software PWM    Žádný / 8 kanálů 1/16 kanál
Typická frekvence 80 MHz 160 MHz
 SRAM 160 kB 512 kB
  GPIO 17 36
Dotykový senzor ŽÁDNÝ ANO
Bluetooth žádný Bluetooth 4.2
SPI/I2C/I2S/UART 2/1/2/2 4/2/2/3
ADC 10bitový 12bitový
UMĚT ŽÁDNÝ 1
ROM Žádné programovatelné 448 kB ROM pro bootování a základní funkce
Pracovní teplota -40 °C až 125 °C -40 °C až 125 °C

 

Závěr

Shrneme-li náš stručný přehled, můžeme říci, že ESP8266 je vynikající levný mikrokontrolér na bázi Wi-Fi, ale pokud potřebujete něco energeticky účinnějšího a kompatibilního s Bluetooth, zvažte jeho nástupce – modul ESP32. Mikrokontroléry ESP8266 a ESP32 SoC poskytují nadšencům internetové komunikační zařízení, ale ESP32 je o něco lepší volba . V každém případě jsou obě zařízení dobrými představiteli svých nik.

ESP32 a ESP8266 jsou levné moduly Wi-Fi , které jsou ideální pro projekty internetu věcí (IoT) a domácí automatizace .

EN zdroj: hnhcart.com

Loading