ADS-B portable setupV době, kdy se technologický pokrok nezadržitelně šíří do všech oblastí života, nelze opomenout ani inovace které přináší letectví. Automatic Dependent Surveillance–Broadcast, zkráceně ADS-B, se stává klíčovým prvkem modernizace leteckého provozu. Tato inovativní technologie představuje přechod od tradičních radionavigačních systémů k inteligentnímu, satelitně řízenému sledování letadel.

A to nám radioamatérům a bastlířům pokládá další výzvu, a to naladit a dekódovat jejich vysílání. ADS-B je moderní technologie sledování letadel, která využívá satelitních a datových komunikačních systémů. Princip fungování ADS-B lze shrnout do několika klíčových bodů:

 1. GPS (Global Positioning System): Každé letadlo vybavené systémem ADS-B má integrovaný GPS přijímač, který neustále určuje jeho polohu v reálném čase.
 2. Senzory a datové zdroje: Kromě GPS informací letadla také shromažďují další údaje, jako je rychlost, výška, kurs, identifikátor letadla a další relevantní parametry letu. Tyto údaje se integrují do ADS-B vysílacího zařízení.
 3. ADS-B vysílač: Letadla vysílají své polohové údaje a další informace pomocí ADS-B vysílače. Tato data jsou následně šířena všem ostatním letadlům ve svém okolí, stejně jako k příslušným pozemním řídicím střediskům.
 4. Příjem ADS-B signálů: Ostatní letadla vybavená ADS-B přijímači zachytávají vysílané signály a získávají informace o polohách a stavech všech letadel v jejich blízkosti.
 5. Zobrazení informací: Přijaté informace se následně zobrazují na palubním monitoru pilotů, což zvyšuje jejich situační povědomí o okolním leteckém prostoru.

Díky tomuto otevřenému vysílání informací mají piloti a řídící střediska v reálném čase přesnější a komplexnější informace o pohybu letadel. Tím se zvyšuje bezpečnost, efektivita a kapacita vzdušného provozu. ADS-B také umožňuje zlepšenou spolupráci mezi letadly, což je klíčovým prvkem v kontextu moderního leteckého provozu. Ale pokud toto mohou přijímat piloti letadel na svých palubních počítačích tak proč bychom to nemohli přijímat i mi pevně stojící na zemi. Naštěstí standardní ADS-B nezahrnuje výrazná opatření k šifrování dat. Informace o poloze, výšce, rychlosti a další relevantní údaje letadla jsou vysílány nezašifrované a jsou veřejně dostupné pro každé zařízení, které je schopné přijímat ADS-B signály.

Tato otevřenost byla záměrně zvolena pro zlepšení bezpečnosti a efektivity vzdušného provozu, umožňující včasnější detekci a reakci na blízkost jiných letadel. Například systémy jako TCAS (Traffic Collision Avoidance System) využívají nešifrovaná ADS-B data k varování pilotů o možných konfliktech s jinými letadly.

Nicméně existují úsilí a diskuse ohledně zabezpečení ADS-B signálů, zejména s ohledem na možné bezpečnostní hrozby a potenciální zneužití dat. Některé novější technologie a implementace mohou zahrnovat opatření k zabezpečení dat, ale to závisí na konkrétním systému a regionálních normách nebo předpisech.

Abych vám usnadnil googlení a bádání představím vám svůj ADS-B SetUP

Ten se skládá jen z pár základních věcí a je možno ho použít jak s počítačem, tak i s mobilním telefonem Android.
Co budeme potřebovat?

 1. SDR Rádio
 2. ADS-B anténu, já obvykle používám malou PCB anténu z Ali za 100korun
 3. Zesilovač ADS-B s filtrem na vstupu (není podmínkou) ale je to s ním 100 a 1
 4. OTG kabel pokud tohle chceme provozovat na mobilním telefonu.
 5. Power banka pro napájení zesilovače. (pokud máte aktivní napájení ve svém SDR nechte si vyrobit verzi zesilovače která to umí, já se k předělání ještě nedostal tak to stále napájím externě i když moje sdr tuto možnost má.)
 6. Notebook nebo mobilní telefon s Android.

Pro snadné a jednoduché použití na PC použijeme program SDRangel a pro práci na mobilním telefonu použijeme Dump1090. Níže ve videu najdete postup, jak nastavit SDRAngel a sledovat letecký provoz. (Předpokladem je že máte nainstalované ovladače pro SDR rádio)

Dump1090 Android

Loading