Warforum nefunguje. Hrozí mu ale že přijde o českou doménuNadčasová debata o etice a legalitě sdílení obsahu na internetu znovu ožila, jakmile byla doména největšího českého pirátského fóra Warforum.cz umístěna na černou listinu organizace CZ.NIC. Toto fórum slouží jako centrální místo pro sdílení odkazů ke stažení nelegálních kopií filmů, hudby, knih a softwaru.

Důvodem pro umístění na černou listinu bylo porušení pravidel registrace domény .cz, konkrétně v souvislosti s údaji o držiteli. Jméno uvedené v registračních údajích, Isaac Turgeon, se zdá být neexistující, což je důvodem pro karanténu domény. Organizace CZ.NIC poskytla držiteli domény čas na aktualizaci a uvedení správných kontaktních údajů. Pokud tak neučiní, hrozí, že doména bude vyřazena ze zóny a zrušena.

Tato situace není ojedinělá, neboť organizace CZ.NIC již vyřadila 2234 domén z podobných důvodů. Většina případů se týká phishingových stránek, které se vydávají za banky, úřady nebo sociální sítě, s cílem získat přihlašovací údaje od uživatelů.

Pro pirátské fórum Warforum.cz by vyřazení z domény znamenalo určitou komplikaci, ale ne takovou ranu, jakou utrpělo například populární Ulož.to v prosinci nebo dříve zrušený CZtorrent. Samotný server Warforum.cz stále funguje, byť v omezeném režimu kvůli karanténě. Provozovatelé mají možnost přestěhovat fórum na jinou doménu, což není neobvyklým krokem v těchto situacích. Stejně jako slavný The Pirate Bay, který se často přesouvá z místa na místo, i pirátská komunita se pravděpodobně pokusí adaptovat na tuto změnu a udržet své sdílení obsahu naživu.


Warforum však přesunulo svou aktivitu na novou adresu, warforum.xyz. Tato změna domény umožnila fóru pokračovat v poskytování služeb a sdílení obsahu, přičemž se vyhnulo případnému zastavení provozu v důsledku blokace české domény.


Takto se stalo i poměrně v nedávné době, to se ovšem týkalo webů s jinou tématikou.

Rozhodnutí o vyřazení webových stránek předcházelo usnesení vlády č. 127, které vyzvalo k "hybridnímu působení proti zájmům České republiky." Vláda v tomto usnesení vyzvala relevantní subjekty k přijetí opatření proti šíření dezinformací v kybernetickém prostoru, které by mohly ospravedlňovat ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině.

Sdružení CZ.NIC se odvolalo na toto usnesení jako odůvodnění pro administrativní vyřazení osmi webů, které byly označeny v médiích jako "dezinformační". Ředitel CZ.NIC, Ondřej Filip, uvedl, že rozhodnutí bylo přijato po konzultacích s představiteli vlády a na doporučení bezpečnostních složek.

Sdružení CZ.NIC využilo článek 17 pravidel o registraci domén k tomu, aby zrušilo delegaci jmen domén, které byly považovány za ohrožující národní nebo mezinárodní počítačovou bezpečnost. Sdružení dospělo k závěru, že tyto domény mohly být používány k páchání trestné činnosti, což vedlo k jejich znepřístupnění.

Ministr vnitra Vít Rakušan však nesouhlasil s rozhodnutím CZ.NIC, tvrdíc, že kroky sdružení neodpovídají materiálu, který vláda projednávala. Sdružení CZ.NIC rovněž nekontaktovalo vlastníky vyřazených domén předem.


Úvaha nad politickou mocí a zájmy politických a vládních stran v kontextu blokování internetových adres vyvolává důležitou diskuzi o svobodě slova, otevřenosti informací a demokratických hodnotách. Vývoj, kdy politické a vládní strany ovlivňují dostupnost internetových adres, může mít značný dopad na demokratické procesy a občanskou svobodu.

Blokování internetových adres, které nesouhlasí s politickou linií nebo propagandou vlády, může být vnímáno jako pokus o omezování svobody slova a pluralismu názorů. Svobodný přístup k informacím a schopnost sdílet různorodé pohledy jsou klíčové pro demokratickou společnost. Když politické strany začnou omezovat či blokovat weby, které nevyhovují jejich vlastní propagandě, je to varovný signál ohrožení demokratických principů.

Na jedné straně stojí snaha omezit šíření dezinformací, hate speech nebo obsahu podporujícího trestnou činnost, což jsou legitimní cíle pro ochranu společnosti. Na druhé straně však může taková praxe otevřít cestu k zneužívání politické moci a potlačování odlišných názorů, což by mohlo vést k nedostatku pluralismu a omezení svobody projevu.

Je důležité, aby veřejnost a občanská společnost sledovaly a kriticky hodnotily kroky politických a vládních stran v oblasti blokování internetových adres. Transparentnost, odpovědnost a dodržování právních záruk jsou klíčové prvky, které mohou zajistit, že taková opatření jsou v souladu s demokratickými hodnotami a ochranou občanských svobod.

Odborníci upozorňují na možné porušení síťové neutrality v souvislosti s tímto rozhodnutím. Ministerstvo průmyslu a obchodu však vydalo vyjádření, že nevidí porušení síťové neutrality v tomto výjimečném a mimořádném případě.

Během téhož týdne došlo k blokaci přístupu k dalším dezinformačním webům, tentokrát s jinými doménovými koncovkami než .CZ. Poskytovatelé internetových služeb přistoupili k blokaci webů na základě výzvy vlády a seznamu webů od Národního centra kybernetických operací. Někteří poskytovatelé blokovali pouze část webových stránek ze seznamu.

Celkově se jedná o rozhodnutí soukromých subjektů, která vzbuzují diskuzi o nutnosti přesného právního rámce a respektování svobody slova. Kritici zdůrazňují důležitost transparentnosti a možnosti obrany při blokování webů.

Loading