Jak se chránit před poskytovatelem internetového připojení.

Jsou data z Vašeho „surfování“ v bezpečí?

Váš poskytovatel internetových služeb (ISP – Internet Service Provider) může potenciálně získat široký přehled o vaší online aktivitě, včetně e-mailů a hesel, pokud nešifrujete svůj internetový provoz!
Protože Váš ISP spravuje veškerou vaši činnost na internetu, má možnost shromažďovat osobní údaje, jako jsou hledané informace, adresáti vašich e-mailů (a kdy je odesíláte), a dokonce sledovat každou Bitcoinovou transakci. I když aktivně šifrujete svou internetovou komunikaci, ISP může na základě množství dat odhalit, co právě v daný okamžik děláte online. Zde naleznete přehled toho, jaká data může váš ISP vidět, ať už šifrujete svou komunikaci či nikoli.

E-maily

Pokud používáte e-mailovou schránku bez šifrování ve formátu "Transport Layer Security" (TLS), váš poskytovatel internetových služeb (ISP) pravděpodobně může sledovat obsah všech vašich e-mailů.
Je doporučeno používat e-mailovou schránku s TLS šifrováním (často označované také jako STARTTLS) spolu s formátem HTTPS a platnými SSL certifikáty. Některé e-mailové služby, jako například Google Mail, vás upozorní červeným zámkem, pokud odesílatel nebo adresát nesprávně využívá TLS. Můžete upozornit odesílatele na tuto chybu nebo požádat o jinou e-mailovou adresu.

Torrent

Váš ISP zaznamenává všechny soubory když stahujete pomocí BitTorrentu. Dost často se vám může stát že obdržíte email o tom že z vaší přípojky byl stažen ten a ten torrent soubor s přesným názvem torrent souboru. Nebo pokud zjistí, že používáte připojení na torrenty, může omezit rychlost stahování/nahrávání. Pro zabránění zjištění připojení k torrentům od ISP je doporučeno používat zase VPN připojení, které zvyšuje úroveň anonymizace na internetu. Váš torent díky VPN projde sítí vašeho ISP šifrovaně. Pravděpodobně bude vědět že se jedná o torrent protože bude použit torrent port ale nebude to mít tak jednoduché a pravděpodobně se nebude snažit ani o dešifrování. Ale nemyslete si že díky VPN bude stahování torrentů bezpečné. U koncového uzlu torrentu i tak jde vaše ip najít, takže pokud by se do pátrání pustil nějaký zástupce zákona i tak není problém vás dohledat. Proto je dobré (je to sice pomalejší a ne vždy ideální) zapnout ve svém torrent klientu aby se připojoval jen k šifrovaným uzlům.

Bitcoinové transakce

Váš ISP snadno vidí všechny vaše aktivity týkající se Bitcoinu, protože běžní klienti posílají šifrované zprávy přes známé TCP porty. Analyzováním příchozích dat mohou vystopovat transakce až k vám. VPN nebo síť Tor mohou zabránit ISP ve sledování jednotlivých Bitcoinových transakcí z vašich příchozích dat, ale existují další možnosti identifikace transakcí. Ochrana počítače a online aktivity je klíčová, zejména v digitální době. Neopatrné poskytnutí informací o sobě může být zneužito, zejména pokud někdo získá přístup k emailům a heslům.

Co váš ISP vidí při šifrování dat

Šifrování dat je skvělý krok k ochraně soukromí. Nicméně ISP může stále sledovat nezašifrovaná metadata, která následují za šifrovanými daty. Nemohou vidět obsah, ale mohou zasahovat podle velikosti, frekvence a časových úseků datových vzorů.

Nedávné studie ukazují, že poskytovatelé internetových služeb sledují šifrovanou komunikaci. Každé video na YouTube má například jedinečnou stopu, kterou ISP může identifikovat, i když šifrování skrývá obsah.
Řešením může být používání speciálně upraveného operačního systému, který směřuje veškerý síťový provoz přes síť Tor a obsahuje další nástroje pro minimalizaci sledování.

Jak se můžete bránit této sledovací praxi?

Zkontrolujte, zda stránky, které navštěvujete, používají formát HTTPS a nenavštěvujte stránky s neplatnými SSL certifikáty. Pokud nechcete, aby Váš ISP zjistil, jaké stránky navštěvujete, měli byste používat dobrou VPN, např. ProtonVPN. Kromě obezřetnosti a maximální ochrany údajů v online světě je také důležité věnovat pozornost zabezpečení počítače.

Jak pracuje VPN?

  1. Šifrování dat: Když se připojíte k VPN, veškerá komunikace mezi vámi a VPN serverem je šifrována. To znamená, že i když někdo sleduje váš internetový provoz, bude obtížné nebo nemožné získat přístup k obsahu komunikace, protože data jsou šifrována.
  2. Skrytí IP adresy: VPN maskuje vaši skutečnou IP adresu tím, že nahrazuje vaši IP adresu adresou serveru VPN. IP adresa slouží k identifikaci vašeho zařízení na internetu, a když používáte VPN, webové stránky a online služby vidí pouze IP adresu VPN serveru, což vás chrání před sledováním.
  3. Anonymizace aktivit: Když používáte VPN, veškerá vaše internetová aktivita probíhá přes VPN server. To znamená, že váš poskytovatel internetových služeb (ISP) nemá přístup k podrobnostem o tom, které webové stránky navštěvujete nebo jaké data posíláte a přijímáte.
  4. Vyšší bezpečnost na veřejných sítích: VPN je užitečný pro bezpečné používání veřejných Wi-Fi sítí. Při připojení k veřejné Wi-Fi může být bezpečnost ohrožena, ale VPN vytváří zabezpečené spojení, což chrání vaše osobní údaje před potenciálními hrozbami.
  5. Změna geografické polohy: VPN vám umožňuje měnit virtuální geografickou polohu. To znamená, že můžete přistupovat k obsahu, který je blokován nebo omezen ve vaší geografické oblasti. To přispívá k anonymitě tím, že utajuje vaši skutečnou polohu.

Je důležité si všimnout, že ačkoliv VPN může poskytnout vyšší úroveň anonymizace, nemusí být zcela anonymní, a záleží na konkrétních podmínkách a implementaci. Dále je třeba mít na paměti, že bezpečnost a anonymita jsou vzájemně propojené, a používání VPN by mělo být doplněno dalšími bezpečnostními opatřeními, jako jsou aktualizace softwaru a obezřetné chování online.

Rádce jak si vybrat ISP operátora od JAK NA INTERNET

Jen ještě doplním že web je provozován cz.nic toho cz.nic který po dohodě s vládou odpojil několik českých webů z důvodu toho že se jedné straně nelíbilo co píší.

Celá kauza byla omluvena tím že se jedná o boj proti dezinformacím. Ale proti dezinformacím oněch těch politických stran nikdo nebojuje. Je to trochu k zamyšlení. Tento čin je přímý útok na svobodu získávání informací (jakýchkoliv).

Na co si dát pozor u poskytovatele připojení

Výběr kvalitního internetového připojení může být náročný, protože lákavé nabídky mohou skrývat nepříjemné podmínky, které se projeví až v momentě,
kdy připojení selže. Existují některá pravidla, která by měl dodržovat poskytovatel připojení. Pojďme se na ně podívat.

Pravidlo č. 1: Svoboda výběru služby a kvality internetového připojení Poskytovatel by měl zaručit koncovým uživatelům:

  • Možnost přenášet data podle výběru uživatele.
  • Možnost využívat služby a aplikace dle výběru uživatele.
  • Volbu vlastního hardwaru a software, pokud to nenarušuje síť.
  • Poskytování smluvně dohodnuté kvality služby za dodržení podmínek.

Pravidlo č. 2: Zakázání diskriminace datových toků
Služby přístupu k internetu nesmí rozlišovat mezi datovými toky podle obsahu, služby,

aplikace nebo zařízení za účelem blokování, zpomalení nebo degradace jejich kvality. Výjimky musí být odůvodněné a v souladu s pravidlem č. 3.

Pravidlo č. 3: Možné výjimky
Výjimky z pravidel č. 1 a 2 jsou povoleny za účelem řízení provozu v souladu s právními předpisy,

zachování integrity sítě nebo minimalizace rizika přetížení sítě. Výjimky musí být odůvodněné a respektovat obecné principy relevance, přiměřenosti, účinnosti, nediskriminace a transparentnosti.

Pravidlo č. 4: Transparentnost informací
Principy svobody a nediskriminace musí být jasně uvedeny ve smluvních podmínkách poskytovatele.

Informace o kvalitě služby, omezeních a metodách řízení provozu musí být dostupné transparentním způsobem.

Pravidlo č. 5: Nabídka služby bez omezení
Označení "služba přístupu k síti internet" se smí používat pouze pro služby,

které neomezují datový provoz nad rámec pravidla č. 3. Omezení musí být jasně deklarováno ve smluvních podmínkách.

Pravidlo č. 6: Nabídka služeb s limitem datového objemu
Služby s omezením datového objemu musí mít ve smluvních podmínkách stanovenou minimální rychlost po vyčerpání limitu.

Omezení nesmí porušovat pravidla č. 1 a 2 před vyčerpáním limitu.

Pravidlo č. 7: Nabídka řízených služeb
Řízené služby mohou využívat řízení datového provozu za účelem zajištění požadované kvality.

Uživatelé musí být informováni o dopadech řízené služby na přístup k internetu.

 

Loading