Projekt Hessdalen

Hessdalen je malé údolí v centrální části Norska. Na konci let 1981 až 1984 byli obyvatelé údolí znepokojeni a znepokojeni podivnými, nevysvětlitelnými světly, která se objevila na mnoha místech po celém údolí. Byly pozorovány stovky světel. Na vrcholu aktivity bylo asi 20 zpráv týdně.

Projekt Hessdalen byl založen v létě 1983. Mezi 21. lednem a 26. únorem 1984 byl proveden terénní průzkum. Během terénního průzkumu bylo provedeno 53 světelných pozorování. Podrobnosti si můžete přečíst v technické zprávě . V zimě 1985 proběhl další terénní průzkum. Během doby, kdy byly přístroje přítomny, však nebyly pozorovány žádné jevy.

Světla jsou stále pozorována v údolí Hessdalen, ale jejich frekvence se snížila na zhruba 20 pozorování ročně. V srpnu 1998 byla v Hessdalenu umístěna automatická měřicí stanice.


Observatoř Hessdalen se nachází v nadmořské výšce 975 m, na nejvyšší hoře v centru údolí Hesdalen. Stanice je ve fázi předběžného testování a očekává se, že bude poskytovat průběžná data od října 2019. Poloha observatoře je také vhodná pro pozorování polární záře.

Historie světel Hessdalen

První pozorování toho, co nyní známe jako Hessdalenská světla, se uskutečnilo 8. prosince 1981. Åge a Ruth Marry Moeovi z okna kuchyně viděli to, co popsali jako „hořící ohnivou kouli“ na večerní obloze.

V průběhu let mnohem více lidí v místní oblasti hlásilo pozorování nevysvětlitelných světel v nedalekých horách. Tyto jevy se rychle staly známými po celém Norsku.

Na rozdíl od polární záře se Hessdalenské jevy odehrávaly jak ve dne, tak v noci. Kromě vizuálních pozorování, fotografií a filmu byla světla detekována také radarem.

Výzkum hessdalských světel

V průběhu let se vědci z Østfold University College snažili najít příčinu . Od 80. let 20. století probíhá multidisciplinární výzkum zahrnující astrofyziky, geofyziky, fyziky, chemiky a elektro a datové inženýry.

V roce 1998 byla instalována automatická měřicí stanice Hessdalen (Hessdalen AMS), která registrovala a zaznamenávala vzhled světel.

V roce 2018 byla na vrcholu hory, téměř 1000 metrů nad mořem, založena observatoř Hessdalen. Zařízení je poháněno solárními články a metanolovými palivovými články a poskytuje prostor čtyřem výzkumníkům po celý rok.

Co způsobuje Hessdalenská světla?

I když jsou velmi odlišné, příčiny polární záře jsou nyní vědci dobře pochopeny.

Ale i přes probíhající výzkum stále s jistotou nevíme, co jevy v Hessdalenu způsobuje. Existuje však několik pracovních teorií.

Odborníci zjistil, že světla jsou ve velmi nízké nadmořské výšce, možná jen několik desítek metrů nad hranicí stromů. Článek předpokládal, že příčinou byla velká ložiska prvku vzácných zemin Scandium nacházející se v okolí Hessdalenu.

Předpokládalo, že prach z údolí se vznítí v důsledku rychlé reakce Scandia s kyselinami a vzduchem. Hořící prachový oblak stoupá a vznáší se nebo se pohybuje ve větru, dokud palivo neshoří.

Novější hypotéza naznačuje, že příčinou je shluk makroskopických Coulombových krystalů v plazmatu produkovaném ionizací vzduchu a prachu alfa částicemi během rozpadu radonu v prašné atmosféře.

 

Loading