Automatické ovládání ventilátoru Raspberry

Dnes se podíváme na automatické zapínání ventilátoru který nám bude chladit naše Raspberry pouze v případě že CPU dosáhne určité nastavené teploty.

Zapojení

Schéma ovladače ventilátoru Raspberry Pi

Budeme potřebovat: 5V ventilátor (představovaný velkým stejnosměrným motorem na obrázku), odpor 680Ω a tranzistor NPN (2N2222).

Zapojení tranzistoru

Tranzistor je zajímavá elektrická součástka sloužící ke spínání nebo zesilování výkonu. V našem případě jej používáme jako přepínač. Existuje mnoho typů tranzistorů, ale my používáme tranzistor NPN. Takže „základní“ kolík tranzistoru je připojen k BCM 17 (vývod GPIO) s odporem 680Ω mezi nimi. Kladný vodič na ventilátoru je připojen k 5V kolíku a zem je připojena ke kolíku "kolektoru" v našem tranzistoru. Nakonec je "emitor" tranzistoru spojen se zemí.

Takže když je pin 17 přepnut na HIGH, pošle nějaké napětí do báze tranzistoru, což uzavře obvod a zapne ventilátor.

Použijte instalační skript

Howchoo vytvořil skript pro ventilátor a publikoval jej do veřejného repozitáře Howchoo s názvem pi-fan-controller .

Nejjednodušší způsob, jak nainstalovat skripty ovladače ventilátoru, je použití jeho instalačního skriptu.

Pokud ještě nemáte nainstalovaný git, budete muset nejprve nainstalovat git pomocí

Nainstaluje se tento skript fancontrol.py, který sleduje teplotu jádra a řídí ventilátor. Také přidá skript volaný fancontrol.sh/etc/init.dnakonfiguruje skript tak, aby se spouštěl při spuštění systému.

Ve skriptu ktery naleznete v usr/local/bin/ uvidíte tyto hodnoty:

ON_THRESHOLD = 65

OFF_THRESHOLD = 55

SLEEP_INTERVAL = 5

GPIO_PIN = 17

Které můžete upravit na vaše vlastní hodnoty ve kterých si přejete aby se ventilátor spustil a ve kterých se má deaktivovat.

Loading