Jak kalibrovat hotend, PID kalibrace

Jak kalibrovat hotend, PID kalibrace

Vědět, jak kalibrovat váš hotend pomocí PID tuningu, je nezbytné pro vytváření vysoce kvalitních a konzistentních výtisků. To je něco, o čem by měl každý uživatel 3D tiskárny vědět, a proto jsem se rozhodl sestavit podrobného průvodce pro toto téma.

Chcete-li kalibrovat horký konec a tepelné lože pomocí ladění PID, musíte spustit konkrétní příkazy v okně terminálu firmwaru vaší tiskárny pomocí softwaru, jako je OctoPrint nebo Pronterface. Tím získáte nové hodnoty PID, které zadáte a uložíte pro snadnou kalibraci hotendu.

Co říká WIKI

PID regulátor patří mezi spojité regulátory, složený z proporcionální, integrační a derivační části. V systémech řízení se řadí před řízenou soustavu. Regulátor nepřetržitě

počítá regulační odchylku jako rozdíl mezi regulovanou veličinou a referenční hodnotou a aplikuje akční zásah podle nastavení proporcionálního, integrálního a derivačního členu.

Poprvé PID regulátor použil Elmer Ambrose Sperry, který princip odvodil pro automatické kormidlování lodí amerického námořnictva. PID regulátory byly nejdříve realizovány pomocí pneumatických, a později elektronických, obvodů. Dnešní PID regulátory jsou realizovány převážně číslicově.

PID tuning je často srovnáván s metodou ohřevu Bang-Bang, která se běžně používá v pecích a domácích ohřívačích. Metoda Bang-Bang však může být pro 3D tiskárny nepřesná a používá nekonzistentní techniku vytápění, která obvykle neudržuje konstantní teplotu. V zásadě nastavuje pokyn ohřívači, aby se zapnul a vypnul mezi rozsahem teplot.

PID tuning je mnohem přesnější a je schopen udržovat teplotu stabilně. Hraje také klíčovou roli při určování toho, jak přesně 3D tiskárna zpracovává nastavení teploty.

Doporučuje se spustit metodu PID Tuning při každém zakoupení nové 3D tiskárny, změně hotendu nebo provedení změn na tiskárně. Pokud tak učiníte, umožní vám snadno opravit jakékoli změny teploty, které způsobí selhání výtisků.

Na toto nastavení budeme používat OctoPrint a jeho terminál.

Jak tedy provedeme PID kalibraci?

1: Chcete-li zahájit ruční kalibraci PID ladění pro vaši teplotu hotendu musíme se nejprve ujistit, že naše chladicí ventilátory jsou zapnuty na 100%, abychom dosáhli nejlepších výsledků. Snadný způsob, jak toho dosáhnout, je zadáním následujícího příkazu. Nezapomeňte tiskárnu zahoumovat a pote přesunout hotend do středu tiskové podložky.

M106 S255

2: Poté jednoduše vložíme příkaz PID Autotune do okna terminálu Octoprint, což je:

M303 E0 S200 C10

Jakmile spustíte příkaz, terminál řekne “ PID Autotune start ” a teplota vašeho horkého konce začne stoupat pro optimální kalibraci.

M303 je hlavní příkaz, který spouští kalibraci PID Autotune.
T0 označuje extrudér a číslo extrudéru. Pokud máte ve 3D tiskárně pouze jeden extrudér, E0 je pro vás správná hodnota.

S200 určuje teplotu ladění, při které dojde k ladění PID. Můžete si vybrat teplotu, o které si myslíte, že je průměrem toho, s čím normálně chodíte.

C10 je počet cyklů nebo iterací, které bude proces PID tuningu spuštěn. Pro firmware Marlin je doporučená hodnota 8, ale kdekoli od 6 do 10
funguje dobře.

3: Dokončení kalibrace bude trvat několik minut. Když se tak stane, uvidíte v terminálu hodnoty 3 různých konstant: kP, kI a kD. Tyto kalibrované hodnoty použijeme a nahradíme je stávajícími pomocí následujícího příkazu:

M301 P ( vložte hodnotu ) I ( vložte hodnotu ) D ( vložte hodnotu )
Příkaz potom bude vypadat nějak takto: M301 P19.56 I0.71 D134.26

Doporučuji si hodnoty zapsat, kdyby se něco pokazilo abyste nemuseli znovu provádět PID Autotune.

4: Poté uložíme naše hodnoty jednoduše pomocí příkazu:

M500

Tento krok je velmi důležitý, protože pokud neuložíte kalibrované hodnoty, budete muset spustit proces PID Tuning pokaždé po zapnutí 3D tiskárny.

Chcete-li ověřit, že nastavení byla skutečně uložena, restartujte tiskárnu, znovu ji připojte a poté spusťte tento příkaz:

M503

Tiskárna ohlásí zpět své aktuální nastavení, kde najdete také hodnoty P, I a D. Měly by být stejné jako vložení pomocí výše uvedeného příkazu M301.

 

 

 

 

 

 

 

Loading