Kódování ADSB

Kódování ADS-B

ADS-B je zkratka pro Automatic Dependent Surveillance-Broadcast. Jedná se o satelitní sledovací systém. Parametry, jako je poloha, rychlost a identifikace, jsou přenášeny prostřednictvím rozšířeného dotazovače Mode S (1090 MHz). V současné době většina letadel vysílá zprávy ADS-B neustále. Od roku 2020 musí letadla civilního letectví v Evropě a Spojených státech splňovat požadavky ADS-B. Stará letadla, která nejsou v souladu s požadavky ADS-B, musí být během několika let dovybavena nebo vyřazena. 2023

Struktura zprávy

Rámec ADS-B je dlouhý 112 bitů a skládá se z pěti hlavních částí, které jsou znázorněny následovně:

+----------+----------+-------------+------------------------+-----------+

|  DF (5)  |  CA (3)  |  ICAO (24)  |         ME (56)        |  PI (24)  |

+----------+----------+-------------+------------------------+-----------+

 

10001 Zpráva ADS-B civilního letadla začíná Downlink Format 17. Prvních 5 bitů odpovídá binárně. Bity 6–8 indikovaly schopnost transpondéru. Poté je zahrnut 24bitový kód transpondéru (také známý jako ICAO kód). Poslední dva segmenty jsou 56bitové užitečné zatížení a 24bitová parita. Tabulka 1.1 uvádí klíčové informace zprávy ADS-B.

Struktura rámu ADS-B
Bit č. bitů Zkratka Informace
1–5 5 DF Downlink formát
6–8 3 CA Možnost transpondéru
9–32 24 ICAO Adresa letadla ICAO
33–88 56 Zpráva, rozšířený dotazovač
(33–37) (5) (TC) (Zadejte kód)
89–112 24 PI ID parity/dotazovače

Stojí za zmínku, že ADS-B Extended Squitter odeslaný z transpondéru módu S používá Downlink Format 17 ( DF=17). Vysílací subsystémy ADS-B nezaložené na transpondéru a vysílací zařízení TIS-B používají formát downlink 18 ( DF=18). Použitím sestupného formátu 18 namísto 17 bude přijímací subsystém ADS-B/TIS-B vědět, že zpráva pochází ze zařízení, které nelze přezkoumat.

Schopnost

Druhé pole zprávy ADS-B se skládá ze tří bitů, které indikují úroveň transpondéru. Hodnota způsobilosti může být desetinná hodnota mezi 0 a 7. Definice těchto hodnot jsou uvedeny v tabulce 1.2 .

Možnost transpondéru režimu S (CA)
CA Definice
0 Transpondér úrovně 1
1–3 Rezervováno
4 Transpondér úrovně 2+,
s možností nastavení CA na 7,
na zemi
5 Transpondér úrovně 2+,
s možností nastavení CA na 7,
ve vzduchu
6 Transpondér úrovně 2+,
s možností nastavení CA na 7,
buď na zemi, nebo ve vzduchu
7 Znamená, že hodnota Downlink Request je 0,
nebo stav letu je 2, 3, 4 nebo 5,
buď ve vzduchu, nebo na zemi

Adresa ICAO

V každé zprávě ADS-B lze odesílající letadlo identifikovat pomocí kódu odpovídače módu S přiděleného podle předpisů ICAO [Blythe et al. 2011] . Kód transpondéru módu S je také často označován jako ICAO adresa nebo hexadecimální kód .

Adresa ICAO se nachází od 9 do 32 bitů v binární podobě (nebo 3 až 8 v hexadecimálních pozicích). Jedinečná ICAO adresa je přiřazena každému odpovídači módu S letadla a slouží jako jedinečný identifikátor pro každé letadlo.

Tento kód se v zásadě po dobu životnosti letadla nemění. Je však možné přeprogramovat transpondér tak, aby zprávy obsahovaly jinou adresu. To bylo pozorováno u některých vojenských letadel a také u některých soukromých letadel, která se přihlásila do systému adres FAA Privacy ICAO [Gray a Barrett 2019] .

Typy zpráv ADS-B

Abychom zjistili, jaké informace jsou obsaženy ve zprávě ADS-B, musíme se podívat na typový kód zprávy. Typový kód se nachází na bitech 33–37 (nebo prvních 5 bitů segmentu ME). V následující tabulce 1.3ME jsou uvedeny vztahy mezi každým typovým kódem a jeho informacemi obsaženými v segmentu.

Typový kód ADS-B a obsah
Typový kód Obsah datového rámce
1–4 Identifikace letadla
5–8 Poloha povrchu
9–18 Poloha ve vzduchu (s nadmořskou výškou Baro)
19 Rychlosti vzduchu
20–22 Poloha ve vzduchu (s výškou GNSS)
23–27 Rezervováno
28 Stav letadla
29 Cílový stav a informace o stavu
31 Provozní stav letadla

Příklad struktury zprávy ADS-B

Použijme příklad pro ilustraci procesu dekódování. Nejprve je přijata nezpracovaná zpráva, která je reprezentována v hexadecimálním formátu:

8D4840D6202CC371C32CE0576098

Lze jej pohodlně převést na binární. Struktura binární zprávy je zobrazena takto:

+-----+------------+--------------+----------------------+--------------+

| HEX | 8D         | 4840D6       | 202CC371C32CE0       | 576098       |

+-----+------------+--------------+----------------------+--------------+

| BIN | 10001  101 | 010010000100 | [00100]0000010110011 | 010101110110 |

|     |            | 000011010110 | 00001101110001110000 | 000010011000 |

|     |            |              | 110010110011100000   |              |

+-----+------------+--------------+----------------------+--------------+

| DEC |  17    5   |              | [4] ...............  |              |

+-----+------------+--------------+----------------------+--------------+

|     |  DF    CA  |   ICAO       |          ME          | PI           |

|     |            |              | [TC] ..............  |              |

+-----+------------+--------------+----------------------+--------------+

Prvních pět bitů ukazuje, že sestupný formát je 17(nebo 10001je binární), což znamená, že zpráva je zprávou ADS-B. Prvních pět bitů pole MEukazuje, že typový kód je 4(nebo binární 00100), což znamená, že zpráva je identifikační zprávou.

V tomto příkladu je ICAO adresa 4840D6( 010010000100000011010110v binárním formátu). Pro zjištění více informací o letadle s danou ICAO adresou lze použít různé online nástroje. 1 Například pomocí předchozího 4840D6příkladu ICAO vrátí výsledek a Fokker 70s registrací PH-KZD.

Vyzkoušejte si to Pomocí pyModeS můžeme zjistit, jaké informace jsou obsaženy v této zprávě ADS-B:

import pyModeS as pms

pms.tell("8D4840D6202CC371C32CE0576098")

Výstup:

Message: 8D4840D6202CC371C32CE0576098

ICAO address: 4840D6

Downlink Format: 17

Protocol: Mode~S Extended Squitter (ADS-B)

Type: Identitification and category

Callsign: KLM1023_

Dostupnost a přenosová rychlost

Různé zprávy ADS-B mají různé přenosové rychlosti. Frekvence aktualizací se také liší v závislosti na tom, zda je letadlo na zemi nebo ve vzduchu, a také na tom, zda je letadlo na zemi v klidu nebo se pohybuje. Tabulka 1.4 uvádí přenosovou rychlost těchto zpráv.

Rychlosti přenosu zpráv ADS-B (ADS-B verze 2)
Zprávy TC Pozemní (stále) Pozemní (pohybující se) Ve vzduchu
Identifikace letadla 1–4 0,1 Hz 0,2 Hz 0,2 Hz
Poloha povrchu 5–8 0,2 Hz 2 Hz -
Poloha ve vzduchu 9–18, 20–22 - - 2 Hz
Rychlost vzduchu 19 - - 2 Hz
Stav letadla 28 0,2 Hz ( žádná změna kódu TCAS RA a Squawk )
1,25 Hz ( změna v TCAS RA nebo Squawk Code )
Cílové stavy a stav 29 - - 0,8 Hz
Provozní stav 31 0,2 Hz 0,4 Hz ( žádná změna NIC/NAC/SIL )
1,25 Hz ( změna NIC/NAC/SIL )

Stojí za zmínku, že pro Target States a Operational status messages, když dojde ke změně některých klíčových parametrů, se přenos změní na vyšší rychlost po dobu přibližně 24 sekund.

Verze ADS-B

Od doby, kdy byl ADS-B poprvé představen, existují tři různé verze implementací. Hlavním důvodem těchto aktualizací je zahrnutí více informací do ADS-B. Dokumentace, která je k dispozici k těmto verzím a rozdílům, má k uživatelsky přívětivému přístupu dost daleko. Oficiální dokument ICAO 9871 [ICAO 2008] je při čtení matoucí. V této části jsem dal dohromady různé části rozptýlených informací.

Dosud jsou implementovány tři verze ADS-B, počínaje verzí 0 (specifikace definovaná v dokumentu RTCA DO-260). Verze 1 byla představena kolem roku 2008 (DO-260A) a verze 2 kolem roku 2012 (DO-260B). V současné době se vyvíjí verze 3. Dále jsou shrnuty hlavní změny ve verzi 1 a verzi 2.

Od verze 0 do 1

Nejvýznamnějšími změnami ve verzi 1 jsou nové typy zpráv a nahrazení předchozích indikátorů nejistoty novými indikátory integrity. Podrobnosti o všech hlavních změnách v ADS-B verze 1 jsou:

 • Přidány zprávy Type Code 28 a 31.
  • TC=28: Stav letadla – Stav nouze/priorita a vysílání ACAS RA.
  • TC=31: Provozní stav.
 • Odstraněny kategorie navigační nejistoty (NUC). Zavedena nová kategorie integrity navigace (NIC) a úroveň integrity sledování (SIL).
  • K definování NIC se používá typový kód i doplňkový bit NIC (NIC).
  • Doplňkový bit NIC je součástí zprávy o stavu provozu (TC=31).
 • Číslo verze ADS-B je nyní uvedeno ve zprávě o stavu provozu (TC=31).

Od verze 1 do 2

Ve verzi 2 jsou kategorie integrity upřesněny ve srovnání s verzí 1. Podrobnosti o hlavních změnách ve verzi 2 jsou:

 • Předefinována struktura a obsah zpráv TC=28 a TC=31.
 • Zavedeny dva další doplňkové bity NIC.
 • NICaje definován ve zprávách o provozním stavu. (TC=31)
 • NICbje definována ve zprávách o poloze ve vzduchu. (TC=9–18)
 • NICcje definován ve zprávách o provozním stavu. (TC=31)
 • Zavedena další úroveň Horizontal Containment Radius (Rc) v rámci NIC=6 zprávy o poloze ve vzduchu (TC=13).

Identifikace verze ADS-B

Existují dva kroky ke kontrole verze ADS-B, protože informace o verzi ADS-B ve verzi 0 nejsou zahrnuty v žádné zprávě.

 1. Krok 1: Zkontrolujte, zda letadlo vůbec vysílá zprávy ADS-B s TC=31. Pokud není nikdy hlášena žádná zpráva, lze bezpečně předpokládat, že verze je verze 0.
 2. Krok 2: Pokud jsou přijaty zprávy s TC=31, zkontrolujte čísla verzí umístěná v bitech 41–43 v ME (nebo bitech 73–75 ve zprávě).

Po identifikaci správné verze ADS-B pro letadlo (která se často nemění) lze odpovídajícím způsobem dekódovat související zprávy TC=28 a TC=31.

 

Loading