Kalibrace kroků extruderu E-steps

Abstrakt: Kalibrace kroků extruderu E-steps je důležitým procesem při nastavování 3D tiskárny. Tato technika umožňuje optimalizovat přesnost a kvalitu tisku tím, že zajišťuje, že extruder posouvá správné množství filamentu za jednu krokovou jednotku. V tomto článku se zaměříme na vysvětlení, proč je kalibrace kroků extruderu důležitá, a poskytneme podrobný postup, jak tento proces provést.

 1. Úvod 3D tisk je stále více používanou technologií pro výrobu různých objektů s využitím plastového filamentu. Přesnost tisku je klíčovým faktorem pro dosažení kvalitních výsledků. Kalibrace kroků extruderu je jedním z hlavních kroků při nastavování 3D tiskárny a zajišťuje, že tiskárna správně posouvá filament při každém kroku.
 2. Proč je kalibrace kroků extruderu důležitá? Správně kalibrovaný extruder zajišťuje přesné dávkování filamentu, což vede ke konzistentní tloušťce vrstev a přesnému tisku geometrických tvarů. Pokud jsou kroky extruderu špatně nastaveny, může docházet k nedostatku nebo nadbytku materiálu při tisku, což ovlivňuje přesnost a kvalitu výsledného tisku.
 3. Postup kalibrace kroků extruderu E-steps: Následující postup popisuje, jak provést kalibraci kroků extruderu E-steps na 3D tiskárně:

U tiskáren Ender je možné vše nastavit na displei tiskárny a není třeba používat žádný software ani nic podobného, při troše snahy vše nastavíte a zkalibrujete jen se samotnou tiskárnou, fixou a šuplerou. 

a. Příprava:

 • Ujistěte se, že tiskárna je správně sestavena a připravena k tisku.
 • Získání přístupu ke konfiguraci 3D tiskárny (například pomocí software Marlin nebo jiného firmware).

b. Měření výchozí hodnoty E-steps:

 • Zvolte referenční délku filamentu (například 100 mm) a označte ho.
 • Pomocí příslušného příkazu v konfiguraci tiskárny předpokládaného firmware (E-steps per mm) nebo příkazu G-code (M503) zjistěte aktuálně nastavenou hodnotu E-steps.

c. Tisk testovacího objektu:

 • Zvolte testovací objekt, který obsahuje různé vrstvy, stěny a přechody, aby bylo možné vyhodnotit kvalitu tisku.
 • Připravte G-kódový soubor pro tisk testovacího objektu.

d. Výpočet nové hodnoty E-steps:

 • Vytiskněte testovací objekt s aktuálně nastavenou hodnotou E-steps.
 • Měřte skutečnou délku vytisknutého filamentu a vzdálenost mezi referenčními body.
 • Vypočítejte novou hodnotu E-steps pomocí následujícího vzorce:Nová hodnota E-steps = (stávající hodnota E-steps) x (referenční délka) / (skutečná délka filamentu)
 • Pokud se vám nechce počítat tak zde je kalkulátor co to vše udělá za vás. 

e. Aktualizace hodnoty E-steps:

 • Aktualizujte hodnotu E-steps v konfiguraci tiskárny nebo pomocí příkazu G-code (například M92 E[new_value]).

f. Opakování testování a úprava:

 • Opakujte kroky c) a d) pro ověření nové hodnoty E-steps.
 • Pokud je třeba, opakujte postup úpravy hodnoty E-steps, dokud nedosáhnete požadované přesnosti tisku.
 1. Vyhodnocení výsledků: Po provedení kalibrace kroků extruderu E-steps proveďte důkladnou kontrolu výsledného tisku testovacího objektu. Hodnoťte tloušťku vrstev, přesnost rozměrů a celkovou kvalitu tisku. Pokud jsou výsledky uspokojivé, můžete považovat kalibraci za úspěšnou.
 2. Závěr: Kalibrace kroků extruderu E-steps je kritickým krokem pro optimalizaci přesnosti a kvality tisku na 3D tiskárnách. Správně kalibrovaný extruder zajišťuje konzistentní dávkování filamentu a přesný tisk geometrických tvarů. Sledováním uvedeného postupu a pečlivou kontrolou výsledků tisku můžete dosáhnout vylepšení tiskového procesu a dosáhnout kvalitních výsledků 3D tisku.

Poznámka: Při provádění jakýchkoli změn v konfiguraci tiskárny nebo používání G-code příkazů se doporučuje pečlivě prostudovat dokumentaci tiskárny nebo konkrétního firmware a dodržovat bezpečnostní postupy.

Loading