Cura – základy 3D tisku

3D tisk je revoluční technologie, která umožňuje vytvářet třírozměrné objekty z digitálního modelu. Jedním z populárních softwarů používaných pro 3D tisk je CURA. CURA je open-source slicer software vyvinutý firmou Ultimaker, který je kompatibilní s mnoha různými 3D tiskárnami a umožňuje uživatelům připravit 3D modely pro tisk.

V tomto článku se podíváme na základní principy 3D tisku za pomocí programu CURA a jak ho správně používat pro úspěšný tisk.

Co je slicer a jak funguje?

Před tím, než se pustíme do podrobností o tom, jak používat CURA, je důležité pochopit základní koncept sliceru. Slicer je software, který převede 3D model do kódů, které je tiskárna schopna rozumět. Model je rozdělen na vrstvy a slicer generuje instrukce pro tiskárnu, které určují, jak se každá vrstva má tisknout.

CURA je jeden z populárních slicerů, který nabízí uživatelům širokou škálu funkcí pro přípravu 3D modelů pro tisk. Zde je několik základních kroků, jak začít s používáním CURA pro 3D tisk:

 1. Instalace a otevření CURA
  Nejprve musíte stáhnout a nainstalovat CURA na svůj počítač. Po instalaci programu můžete spustit CURA a začít pracovat na přípravě svých 3D modelů pro tisk.
 2. Importování 3D modelu
  V CURA můžete importovat 3D modely ve formátech STL, OBJ, nebo 3MF. Stačí kliknout na tlačítko "Otevřít" a vybrat soubor s vaším 3D modelem. Poté se váš model zobrazí na pracovní ploše CURA.
 3. Nastavení parametrů tisku
  Následujícím krokem je nastavení parametrů tisku pro váš model. CURA nabízí mnoho různých možností, které můžete nastavit, jako je vrstvová tloušťka, rychlost tisku, teplota tisku, plnění (infill), podpora (support) a mnoho dalších. Tyto parametry ovlivňují výslednou kvalitu a rychlost tisku vašeho modelu. Je důležité si vybrat správné hodnoty pro vaše konkrétní potřeby a materiál, který používáte pro tisk.Vrstvová tloušťka je jedním z důležitých parametrů, který určuje, jak tlusté vrstvy budou tisknuty. Nižší hodnoty vrstvové tloušťky znamenají vyšší detaily, ale také delší dobu tisku. Naopak vyšší hodnoty vrstvové tloušťky zrychlí tisk, ale mohou zhoršit detaily a kvalitu povrchu objektu.Rychlost tisku ovlivňuje, jak rychle se tiskárna pohybuje při tisku. Vyšší rychlosti tisku zkrátí dobu tisku, ale mohou způsobit nižší kvalitu povrchu a přesnost tisku. Naopak nižší rychlosti tisku zajistí vyšší kvalitu povrchu a přesnost, ale zvýší dobu tisku.Teplota tisku je dalším důležitým parametrem, který ovlivňuje tavný materiál a jeho proudění během tisku. Každý materiál má své specifické teplotní rozpětí, které je nutné nastavit pro dosažení optimálního tiskového výkonu. Nastavení správné teploty tisku je klíčové pro zajištění pevného a kvalitního výsledného objektu.Plnění (infill) je další důležitý parametr, který určuje, jakou část objektu bude tiskárna vyplnit materiálem. Plnění může být nastaveno v procentech, kde vyšší hodnoty znamenají větší plnění a tím i vyšší pevnost objektu, ale také vyšší spotřebu materiálu a delší dobu tisku. Naopak nižší hodnoty plnění snižují spotřebu materiálu a dobu tisku, ale mohou mít negativní vliv na pevnost objektu.Podpora (support) je používána pro tisk objektů s převisy nebo přečnívajícími částmi, které by jinak byly tisknutelné jen s obtížemi nebo vůbec. CURA nabízí různé možnosti nastavení podpory, jako je základní podpora, podpora s vnitřní strukturou, nebo specifické nastavení podpory pro různé části objektu. Správné nastavení podpory je důležité pro zajištění kvalitního tisku objektu s převisy.
 4. Slicing a generování G-kódu
  Po nastavení všech potřebných parametrů v programu CURA je potřeba provést tzv. slicing, což je proces, kdy se 3D model rozdělí na tenké vrstvy, které budou postupně tisknuty. Slicing se provádí pomocí softwaru, který generuje G-kód, což je speciální jazyk, který rozumí tiskárna. G-kód obsahuje informace o pohybu tiskové hlavy, teplotě, rychlosti a dalších parametrech, které jsou potřebné pro tisk.CURA nabízí různé možnosti slicingu, jako je volba vrstvové tloušťky, plnění, podpory a dalších parametrů. Po vygenerování G-kódu je možné tento kód exportovat na paměťovou kartu nebo přenést přímo do tiskárny připojené k počítači.
 5. Tisk a kontrola kvality
  Jakmile je G-kód připraven a přenesen do tiskárny, může začít samotný tisk. Tiskárna postupně tiskne jednotlivé vrstvy, které se postupně spojují a vytvářejí konečný 3D objekt. Během tisku je důležité pečlivě sledovat proces, aby se předešlo případným chybám, jako je uvolnění tiskového materiálu, zaseknutí tiskové hlavy nebo jiné problémy.Po dokončení tisku je důležité provést kontrolu kvality vytisknutého objektu. To zahrnuje kontrolu rozměrů, pevnosti, povrchové kvality a dalších vlastností. Pokud je tiskárna kalibrovaná a správně nastavená, měl by být výsledný objekt odpovídat původnímu 3D modelu.
 6. Dodatečné úpravy a finální úpravy
  Po dokončení tisku může být potřeba provést dodatečné úpravy na vytisknutém objektu. To může zahrnovat odstraňování podpory, odstranění nepřesností nebo nežádoucích částí, a úpravy povrchu, jako je broušení nebo lakování.Někdy může být také potřeba provést finální úpravy, jako je barvení, leštění nebo jiné zpracování podle požadavků a estetických preferencí uživatele. Toto je volitelný krok, který může dodat vytisknutému objektu osobitý vzhled a dokončený výraz.

Loading